Критичне мислення

Візитна картка

Вік: 13-17 років
Напрямок: інтелектуальний
Тип занять: курс
Викладачі: Олена Чаленко
Вартість: 60 грн/заняття
IMG-15

Основи критичного мислення –  спеціальний навчальний курс для підлітків.

Критичне мислення –  тип мислення, що характеризується зваженістю, логічністю і цілеспрямованістю, використанням спеціальних когнітивних умінь і навичок, які збільшують достовірність отриманого результату розумової діяльності.

На заняттях учні: ● опановують складні розумові операції; ● вчаться самостійно мислити, висловлювати власні думки, оцінки; ● розвивають навички доведення, аналізу аргументів і формулювання висновків; ● вчаться використовувати графічні організатори у вирішенні актуальних питань, знаходити, аналізувати і інтерпретувати інформацію з різних джерел, презентувати результати роботи з інформацією у вигляді різних текстів в усній і письмовій формах.

Зміст курсу

ВЧИМОСЯ ДУМАТИ ТА ЧИТАТИ КРИТИЧНО

 • Що означає розуміти інформацію
 • Що таке аналіз
 • Що таке синтез
 • Як навчитись оцінювати
 • Чи вмієш ти читати вдумливо
 • Навіщо потрібні графічні організатори

МАЙСТЕРНІСТЬ СТАВИТИ ЗАПИТАННЯ

 • Як і навіщо люди ставлять запитання
 • Які запитання називають закритими, а які – відкритими
 • Для чого потрібні уточнюючі запитання
 • Як і навіщо ставити відкриті запитання
 • Як ставити та як вирішувати проблемні питання
 • Яке питання – така і відповідь

ПРАЦЮЄМО З РІЗНИМИ ДЖЕРАЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ

 • Що таке інформація та як ми її отримуємо
 • Види інформації
 • Факти і думки
 • Про що може розповісти художній текст
 • Які особливості має науковий текст
 • У чому особливості публіцистичного тексту
 • Як знайти інформацію в ЗМІ
 • Про що говорять з телеекрану
 • Як оцінити інформацію з інтернету
 • Чи можна довіряти рекламним текстам

РОЗУМІННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ АРГУМЕНТОВАНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

 • Що таке аргумент
 • Як знайти аргументи в тексті
 • Як побудувати сильний аргумент
 • Як відстоювати позицію за допомогою аргументів
 • Чим відрізняється спростування від контраргументації
 • Як ефективно спростовувати аргументи опонентів
 • Що таке некоректна аргументація
 • Як розпізнати маніпуляцію та захиститись від неї

УМІННЯ І НАВИЧКИ БРАТИ УЧАСТЬ У ДИСКУСІЯХ ТА ДЕБАТАХ

 • Як скласти інформаційний текст
 • Переконуючий текст
 • Що таке дискусія і як у ній брати участь
 • Як оцінити участь у дискусії
 • Як взяти участь у письмовій дискусії та написати есе
 • Що таке дебати
 • Як підготуватись до дебатів
 • Як провести дебати